Abonnemangsvillkor

Ett abonnemang av Upptäck Mera Matte innebär tillgång till materialet för det antal lärare och elever och för den tidsperiod som licenser inköpts till.

Det är förbjudet att använda en licens för fler personer än det som angetts. Skulle någon mot all förmodan göra detta, kan Edimia Education AB komma att säga upp avtalet.

Vad gäller vid kopiering av Upptäck Mera Matte:

Rätten att kopiera regleras genom Lagen om upphovsrätt. I lagen sägs att den som har skapat ett litterärt verk, en skriftlig framställning eller ett dataprogram äger upphovsrätten till sitt verk.

Alla illustrationer och texter i Upptäck Mera Matte tillhör Edimia Education AB och får inte kopieras och användas i andra sammanhang.