metodbeskrivning-4

Metoden

I Upptäck Mera Matte finns en genomtänkt metod som baserar sig på Lgr 11 och beprövad erfarenhet. Forskning kring inlärning och digital användning har också varit en viktig del i framtagandet av läromedlet.

Arbetsgången i läromedlet varierar mellan övningar som är gemensamma och övningar som är enskilda, något som är centralt för inlärningen. I det enskilda arbetet ligger fokus på träning av de färdigheter, som sedan används i de gemensamma övningarna för att utveckla de matematiska förmågorna i samspel med andra.

Upptäck Mera Matte är uppbyggt utifrån det centrala innehållet i Lgr 11. Materialet är indelat i block, som ungefär motsvarar ungefär kapitlet i en bok. Blocket är i sin tur indelat i moment. Varje moment innehåller:

  • Mål
  • Serie
  • Genomgångar
  • Enskilda övningar
  • Utmaningen
  • Parövning

Målet, serien och genomgångarna används gemensamt för att introducera och öva tillsammans på det matematiska momentet samt de begrepp som hör till. Därefter arbetar eleverna enskilt med självrättande övningar som är pedagogiskt uppbyggda från konkret till abstrakt. Talsyntes finns för de elever som behöver det. Utmaningen innehåller övningar där eleven måste tänka till lite extra. I parövningen diskuterar och löser eleverna matematiska problem tillsammans.

Prova läromedlet gratis i 30 dagar

Skaffa dig ett testkonto idag och prova Upptäck Mera Matte gratis. Du får tillgång till allt material online och kan prova själv eller tillsammans med dina elever.

Beställ Upptäck Mera Matte

Beställ idag och få tillgång till mer än 1 000 elevövningar, 200 genomgångar samt en mängd serier och parövningar för åk 1-3.