Upptäck Mera Matte är ett variationsrikt läromedel som hjälper dig att möta varje elevs behov. Du väljer vilka delar som passar dig, utifrån klassens behov och tillgången till datorer. Du hittar de olika abonnemangsformerna och gör din beställning nedan. Om du har andra önskemål, t.ex. kommunlicens eller kortare abonnemang, kontakta oss här.

Lärarlicens

Du kan välja mellan tre olika lärarpaket. I lärardelen för 180 kr/lärare/år, får du tillgång till alla funktioner som hör till den digitala delen av Upptäck Mera Matte. Du kan hitta och dela ut material, följa upp elevernas resultat och har tillgång till läraranvisningar i samband med övningarna. Vill du ha en utökad lärarhandledning med tips, aktiviteter och arbetsblad inklusive föräldrar-app, väljer du paketet som kostar 250 kr/lärare/år. Vill du endast ha tillgång till aktiviteter och arbetsblad inklusive föräldrar-app väljer du paketet för 135 kr/lärare/år.

Lärardel

Lärarverktyg för planering och uppföljning av de digitala komponenterna


100 kr/termin, 180 kr/år

Aktiviteter, arbetsblad och föräldrar-app

Arbetsbladen finns även på flera hemspråk.


90 kr/termin, 135 kr/år

Lärardel inkl. lärarhandledning aktiviteter, arbetsblad och föräldrar-app


140 kr/termin, 250 kr/år

Elevlicens

Vill du använda Upptäck Mera Matte som ditt basläromedel eller om spridningen i kunskapsnivå är stor i din klass, kan du välja det stora paketet för 150 kr/elev /år. Då får du tillgång till material för tre årskurser, motsvarande innehållet i sex matteböcker. Vill du använda materialet som ett komplement, kan du välja endast en årskurs, motsvarande två matteböcker.

Årskurs 1

Digitala komponenter med läraranvisningar


15 kr/mån, 40 kr/termin, 60 kr/år

Årskurs 2

Digitala komponenter med läraranvisningar


15 kr/mån, 40 kr/termin, 60 kr/år

Årskurs 3

Digitala komponenter med läraranvisningar


15 kr/mån, 40 kr/termin, 60 kr/år

Årskurs 1-3

Digitala komponenter med läraranvisningar


25 kr/mån, 80 kr/termin, 150 kr/år