Ett variationsrikt läromedel för dig och din klass!

Gemensamma övningar

Till varje moment finns genomgångar, serier och parövningar som ökar elevernas förståelse och tränar förmågorna.

Enskilda övningar

I de enskilda delarna tränar eleven upp sina färdigheter i över 1200 variationsrika, självrättande, pedagogiska övningar med talsyntes.

Genomtänkt metod

Upptäck Mera Matte har en genomtänkt metod som baserar sig på beprövad erfarenhet och forskning kring lärande.

Lgr 11

Allt innehåll är anpassat till Lgr 11 och indelat efter läroplanens rubriker.

Fungerar överallt

Läromedlet är onlinebaserat så du kommer åt det överallt. Fungerar på PC, Mac och surfplattor.

Support

När du använder läromedlet har du hela tiden tillgång till vår support-tjänst. Vi hjälper dig!

ipad-airx4

Prova läromedlet gratis i 30 dagar

Skaffa dig ett testkonto idag och prova Upptäck Mera Matte gratis. Du får tillgång till allt material online och kan prova själv eller tillsammans med dina elever utan att förbinda dig till någonting.

Beställ Upptäck Mera Matte

Beställ idag och få tillgång till mer än 1 000 elevövningar, 200 genomgångar samt en mängd serier och parövningar för åk 1-3.

Snabbgenomgång av Upptäck Mera Matte

Upptäck Mera Matte är ett digitalt basläromedel med en tydlig struktur och genomarbetad metod som är anpassat till Lgr 11. Här får du en översikt hur du gör din planering och arbetar med eleverna i klassrummet med gemensamma och enskilda övningar. Du ser även hur du följer upp elevernas resultat och planerar nästa steg.

Lektionsplanering

Materialet i Upptäck Mera Matte är indelat i block, som motsvarar kapitlet i en bok. Du har alltid tillgång till allt material för årskurs 1-3, så du kan ge klassen och varje elev precis det du vet att de behöver öva. Du hittar lätt bland blocken och när du valt block delar du snabbt ut det till de som ska ha det.
Rubrik
snabbguide-1-1
Rubrik

Elevsidan

När eleven loggar in visas de block som du valt ut. Eleven får då en tydlig överblick. När eleven går in på ett block visas samma vy som du har i din lärardel. Det gör att du enkelt kan leda det pedagogiska arbetet med gemensamma och enskilda övningar. Eleven kan, precis som du, följa sitt resultat via sin "Kunskapskarta". Materialet kommer eleven åt online överallt, hemma som i skolan.
arrow_right

I klassrummet

Ni inleder tillsammans med att titta på målet för momentet, läsa serien och ha en genomgång. Det bygger upp och underlättar förståelsen, innan eleverna börjar arbeta med de enskilda övningarna.
Rubrik
arrow_left
Rubrik

Elevövningar - enskilt arbete

De enskilda övningarna är självrättande och tränar de färdigheter eleven behöver för att uppnå momentets mål. Avslutningsvis kommer eleven till "Utmaningen". Där får eleven möta lite svårare uppgifter.
arrow_right

Parövningar

I parövningar får eleverna lösa kluriga uppgifter tillsammans. Här ges möjlighet till diskussioner där eleven kan utveckla sina förmågor.
Rubrik
arrow_left
Rubrik

Resultat och åtgärder

När eleverna har arbetat med ett block, följer du upp hur det har gått. Du ser elevens resultat och vilka övningar som orsakat svårigheter. Du kan titta närmare på varje elev och bestämma om du behöver sätta in någon åtgärd. Utifrån resultatet avgör du vilket moment eller block eleverna ska arbeta med härnäst och delar ut det.

Lektionsplanering

Materialet i Upptäck Mera Matte är indelat i block, som motsvarar kapitlet i en bok. Du har alltid tillgång till allt material för årskurs 1-3, så du kan ge klassen och varje elev precis det du vet att de behöver öva. Du hittar lätt bland blocken och när du valt block delar du snabbt ut det till de som ska ha det.
Rubrik

Elevsidan

När eleven loggar in visas de block som du valt ut. Eleven får då en tydlig överblick. När eleven går in på ett block visas samma vy som du har i din lärardel. Det gör att du enkelt kan leda det pedagogiska arbetet med gemensamma och enskilda övningar. Eleven kan, precis som du, följa sitt resultat via sin "Kunskapskarta". Materialet kommer eleven åt online överallt, hemma som i skolan.
Rubrik

I klassrummet

Ni inleder tillsammans med att titta på målet för momentet, läsa serien och ha en genomgång. Det bygger upp och underlättar förståelsen, innan eleverna börjar arbeta med de enskilda övningarna.
Rubrik

Elevövningar - enskilt arbete

De enskilda övningarna är självrättande och tränar de färdigheter eleven behöver för att uppnå momentets mål. Avslutningsvis kommer eleven till "Utmaningen". Där får eleven möta lite svårare uppgifter.
Rubrik

Parövningar

I parövningar får eleverna lösa kluriga uppgifter tillsammans. Här ges möjlighet till diskussioner där eleven kan utveckla sina förmågor.
Rubrik

Resultat och åtgärder

När eleverna har arbetat med ett block, följer du upp hur det har gått. Du ser elevens resultat och vilka övningar som orsakat svårigheter. Du kan titta närmare på varje elev och bestämma om du behöver sätta in någon åtgärd. Utifrån resultatet avgör du vilket moment eller block eleverna ska arbeta med härnäst och delar ut det.
Rubrik
testimonial-play2

En lärare om Upptäck Mera Matte

Vi besökte Eva Abrahamsson som är lärare i åk 1 på Stavsborgsskolan i Älta. Hon har använt Upptäck Mera Matte med sina elever sedan i höstas. Vi ställde frågan om hon ser fördelar med att använda Upptäck Mera Matte. I filmen ser du hennes svar.
Vad skönt att veta att allt är granskat och med en tydlig koppling till läroplanen.
Eva Abrahamsson
lärare åk 1
Med Upptäck Mera Matte kan jag möta alla barn på deras nivå. Alla behöver inte jobba med samma sak. Ett läromedel i bokform är mer begränsat på det sättet.
Lisa Pettersson
lärare åk 2
Äntligen slipper jag rätta alla böcker! Det är ett sådant slöseri med tid.
Caisa Andersson
lärare åk 3