Ett variationsrikt läromedel för dig och din klass!

komponenter1
Digitalt
I den digitala delen finns en mängd variationsrika övningar med tillhörande genomgångar, serier och parövningar.
komponenter2
Arbetsblad
Arbetsbladen kan användas fristående eller som komplement till det digitala. De finns tillgängliga på de vanligaste hemspråken.
komponenter3
Föräldrarapp
Föräldrarappen finns som stöd till arbetsbladen. Här finns filmer, förklaringar, m.m. Appen finns på de vanligaste hemspråken.
Lgr 11

Allt innehåll är anpassat till Lgr 11 och indelat efter läroplanens rubriker.

Fungerar överallt

Läromedlet är onlinebaserat så du kommer åt det överallt. Fungerar på PC, Mac och surfplattor.

Support

När du använder läromedlet har du hela tiden tillgång till vår support-tjänst. Vi hjälper dig!

Prova läromedlet gratis i 30 dagar

Skaffa dig ett testkonto idag och prova Upptäck Mera Matte gratis. Du får tillgång till allt material online och kan prova själv eller tillsammans med dina elever utan att förbinda dig till någonting.
ipad-airx4

Julmatte

Räkna med edimia fram till jul. På vårt julbord hittar du massor av fakta, kluringar och roliga aktiviteter!
julmattelogo
 

Snabbgenomgång av Upptäck Mera Matte

Upptäck Mera Matte är ett digitalt basläromedel med en tydlig struktur och genomarbetad metod som är anpassat till Lgr 11. Här får du en översikt hur du gör din planering och arbetar med eleverna i klassrummet med gemensamma och enskilda övningar. Du ser även hur du följer upp elevernas resultat och planerar nästa steg.

Lektionsplanering

Materialet i Upptäck Mera Matte är indelat i block, som motsvarar kapitlet i en bok. Du har alltid tillgång till allt material för årskurs 1-3, så du kan ge klassen och varje elev precis det du vet att de behöver öva. Du hittar lätt bland blocken och när du valt block delar du snabbt ut det till de som ska ha det.
Rubrik
snabbguide-1-1
Rubrik

Elevsidan

När eleven loggar in visas de block som du valt ut. Eleven får då en tydlig överblick. När eleven går in på ett block visas samma vy som du har i din lärardel. Det gör att du enkelt kan leda det pedagogiska arbetet med gemensamma och enskilda övningar. Eleven kan, precis som du, följa sitt resultat via sin "Kunskapskarta". Materialet kommer eleven åt online överallt, hemma som i skolan.
arrow_right

I klassrummet

Ni inleder tillsammans med att titta på målet för momentet, läsa serien och ha en genomgång. Det bygger upp och underlättar förståelsen, innan eleverna börjar arbeta med de enskilda övningarna.
Rubrik
arrow_left
Rubrik

Elevövningar - enskilt arbete

De enskilda övningarna är självrättande och tränar de färdigheter eleven behöver för att uppnå momentets mål. Avslutningsvis kommer eleven till "Utmaningen". Där får eleven möta lite svårare uppgifter.
arrow_right

Parövningar

I parövningar får eleverna lösa kluriga uppgifter tillsammans. Här ges möjlighet till diskussioner där eleven kan utveckla sina förmågor.
Rubrik
arrow_left
Rubrik

Resultat och åtgärder

När eleverna har arbetat med ett block, följer du upp hur det har gått. Du ser elevens resultat och vilka övningar som orsakat svårigheter. Du kan titta närmare på varje elev och bestämma om du behöver sätta in någon åtgärd. Utifrån resultatet avgör du vilket moment eller block eleverna ska arbeta med härnäst och delar ut det.

Lektionsplanering

Materialet i Upptäck Mera Matte är indelat i block, som motsvarar kapitlet i en bok. Du har alltid tillgång till allt material för årskurs 1-3, så du kan ge klassen och varje elev precis det du vet att de behöver öva. Du hittar lätt bland blocken och när du valt block delar du snabbt ut det till de som ska ha det.
Rubrik

Elevsidan

När eleven loggar in visas de block som du valt ut. Eleven får då en tydlig överblick. När eleven går in på ett block visas samma vy som du har i din lärardel. Det gör att du enkelt kan leda det pedagogiska arbetet med gemensamma och enskilda övningar. Eleven kan, precis som du, följa sitt resultat via sin "Kunskapskarta". Materialet kommer eleven åt online överallt, hemma som i skolan.
Rubrik

I klassrummet

Ni inleder tillsammans med att titta på målet för momentet, läsa serien och ha en genomgång. Det bygger upp och underlättar förståelsen, innan eleverna börjar arbeta med de enskilda övningarna.
Rubrik

Elevövningar - enskilt arbete

De enskilda övningarna är självrättande och tränar de färdigheter eleven behöver för att uppnå momentets mål. Avslutningsvis kommer eleven till "Utmaningen". Där får eleven möta lite svårare uppgifter.
Rubrik

Parövningar

I parövningar får eleverna lösa kluriga uppgifter tillsammans. Här ges möjlighet till diskussioner där eleven kan utveckla sina förmågor.
Rubrik

Resultat och åtgärder

När eleverna har arbetat med ett block, följer du upp hur det har gått. Du ser elevens resultat och vilka övningar som orsakat svårigheter. Du kan titta närmare på varje elev och bestämma om du behöver sätta in någon åtgärd. Utifrån resultatet avgör du vilket moment eller block eleverna ska arbeta med härnäst och delar ut det.
Rubrik
 
testimonial-play2

En lärare om Upptäck Mera Matte

Vi besökte Eva Abrahamsson som är lärare i åk 1 på Stavsborgsskolan i Älta. Hon har använt Upptäck Mera Matte med sina elever sedan i höstas. Vi ställde frågan om hon ser fördelar med att använda Upptäck Mera Matte. I filmen ser du hennes svar.